MERYEM ANA’NIN GÜNAHSIZ VAR OLANA NOVENASIGÜNAHSIZ VAR OLANA DUA

Aziz Bakire Meryem’in aracılığıyla Oğluna layık bir yer hazırlayan ey Rab, sana yalvarıyoruz oğlunun ölümünü önceden görerek anasını her tür lekeden koruduğun gibi sana yaklaşan bizleri de onun aracılığıyla temiz kıl. Seninle ve Kutsal Ruh’la birlik içinde ebediyen var olan ve hükmeden Oğlun Rabbirniz İsa Mesih adına. Amin. 

Selam Sana...

(İlk olarak Günahsız Var Olana bu duayı söyledikten sonra her gün dokuz gün boyunca uygun olan duaları söyleyiniz.)Birinci Gün

Bedeni, ruhu, imanı ve sevgisinde lekesiz olup Rabbi hoşnut eden ve onun anası olan en Kutsal Bakire, senin güçlü aracılığını dileyen bana şefkatle bak. Ey en Kutsal Ana, var olduğun ilk andan beri kutsal lekesiz varlığın sayesinde düşmanın başını ezen sen Rabbin tahtına iletmeni istediğimiz sana yalvaran bizlerin dualarını kabul et. 

(Burada dileğinizi belirtin...)

İsa Mesih’in Anası Lekesiz Var olan ey Meryem, dünyadayken İlahi Oğlun üzerinde var olan etkin bugün de aynı şekilde cennette devam eder. Bizim için dua et ve şayet onun arzusuysa dileğimi yerine getirmesini sağla. Amin.

İlahi...


İkinci Gün

Ebediyen kutsanmış Bakire, Rabbin Anası, meleklerin ve azizlerin Kraliçesi, ey Meryem! Seni en içten hürmet ve evlat düşkünlüğüyle selamlarız, senin kutsal Lekesiz Varoluşunu derinden düşünürken sana anne koruyuculuğun, merhametin ve güçlü aracılığın sayesinde edindiğimiz sayısız muhteşem lütufların için şükranlarımızı sunarız. Tüm ihtiyaçlarımızda sonsuz bir güvenle yardımına sığınırız. Merhametli Annemiz duamızı işitmen ve aracılığınla İlahi Oğlunun bizim için bu novenada arzu ettiğimizi gerçekleştirmesi için şimdi sana yalvarıyoruz. 

(Burada dileğinizi belirtin...)

İsa Mesih’in Anası Lekesiz Var olan ey Meryem, dünyadayken İlahi Oğlun üzerinde var olan etkin bugün de aynı şekilde cennette devam eder. Bizim için dua et ve şayet onun arzusuysa dileğimi yerine getirmesini sağla. Amin.

İlahi...

Üçüncü Gün

Hristiyanların övüncü, evrensel Kilisenin sevinç kaynağı ve Rabbimizin Anası ey Kutsal Bakire Meryem, senin oğlun bizim de kardeşimiz olan İsa’nın yüreğine bizden bahset. Kutsal Lekesiz Varoluşunla lekesiz olan bir dünyaya, cennete girdin. Merhametinle şu an yürekten dilediğimiz özel iyiliğin Oğlundan gelmesini sağla. 

(Burada dileğinizi belirtin...)

İsa Mesih’in Anası Lekesiz Var olan ey Meryem, dünyadayken İlahi Oğlun üzerinde var olan etkin bugün de aynı şekilde cennette devam eder. Bizim için dua et ve şayet onun arzusuysa dileğimi yerine getirmesini sağla. Amin.

İlahi...

Dördüncü Gün

Rabbin lütfuyla aziz Lekesiz Varoluşunda erdemlerle bezenen ey Rabbin Anası Meryem! Hem anne hem bakire oluşunla kadınlar arasında benzersizsin; Mesih’in Annesi ve Mesih’in Bakiresi, tahtından biziere yumuşak yüreğinle bakmanı ve şimdi dualarımızı dinleyerek içtenlikle dile getireceğimiz iyiliği bizler için gerçekleştirmeni diliyoruz. 

(Burada dileğinizi belirtin...)

İsa Mesih’in Anası Lekesiz Var olan ey Meryem, dünyadayken İlahi Oğlun üzerinde var olan etkin bugün de aynı şekilde cennette devam eder. Bizim için dua et ve şayet onun arzusuysa dileğimi yerine getirmesini sağla. Amin.

İlahi...
Beşinci Gün

Ey Rab, Bakire Meryem’in Lekesiz Varoluşuyla Oğluna layık bir yer hazırladın, Oğlunun ölümünü önceden görerek onu (Meryem’i) tüm günah lekelerinden korudun. Meryem’in aracılığıyla şu an bize arzu ettiğimiz lütfün kabulünü bahşet. 


(Burada dileğinizi belirtin...)

İsa Mesih’in Anası Lekesiz Var olan ey Meryem, dünyadayken İlahi Oğlun üzerinde var olan etkin bugün de aynı şekilde cennette devam eder. Bizim için dua et ve şayet onun arzusuysa dileğimi yerine getirmesini sağla. Amin.

İlahi...

Altıncı Gün

Cennetin övülen, ölümsüz Kraliçesi, İlahi Oğlunun erdemlerinde senin için Rabbin tasarladığı Lekesiz Varoluşuna sarsılmaz bir imanımızın olduğunu ikrar ediyoruz. Senin Lekesiz Varoluşunla şenle birlikte sevinç duyuyoruz. Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’la birlikte Üçlük içinde aynı özde olan ebediyen hükmeden Rab, Kutsal Lekesiz var ettiğin Meryem için sana şükrederiz. Ey Beden olan Sözün Annesi, bu novenada senden dilediğimiz özel lütfün gerçekleşmesi için duamızı dinle. 

(Burada dileğinizi belirtin...)

İsa Mesih’in Anası Lekesiz Var olan ey Meryem, dünyadayken İlahi Oğlun üzerinde var olan etkin bugün de aynı şekilde cennette devam eder. Bizim için dua et ve şayet onun arzusuysa dileğimi yerine getirmesini sağla. Amin.

İlahi...

Yedinci Gün

Ey Rabbin Annesi Lekesiz Bakire ve benim de annem, haysiyetinin hayranlık duyulan yüceliklerinden merhametli gözlerini bana çevir, senin sınırsız cömertliğine güveni tam olan ben, senin Lekesiz Varoluşunu aklımda tutarken gücünün büyüklüğünün bilincinde olarak yardımımıza gelmen için sana yalvarıyoruz. Ve bu novenada İlahi Oğlundan içtenlikle dilediğimiz iyiliği, şayet bu dua ettiğimiz ruhların ve kendi ölümsüz ruhlarımızın faydasına olacaksa, bizlere lütfetmesini sağla. 


(Burada dileğinizi belirtin...)

İsa Mesih’in Anası Lekesiz Var olan ey Meryem, dünyadayken İlahi Oğlun üzerinde var olan etkin bugün de aynı şekilde cennette devam eder. Bizim için dua et ve şayet onun arzusuysa dileğimi yerine getirmesini sağla. Amin.

İlahi...

Sekizinci Gün

Ey zarif Bakire Meryem, Kurtarıcımız olan İsa Mesih’in kıymetli Anası, bu novenada içtenlikle arzu ettiğimiz iyiliğin gerçekleşmesi lütfuna ermemiz için bize aracılık et. Ey Beden olan Sözün Anası, bizim adımıza yapacağın duaların Rabbin tahtı önünde memnuniyetle işitileceğine olan güvenle ruhumuz canlılık kazanıyor. Ey övgüye şayan Rabbin Anası, sevinç kaynağı olan Lekesiz Varoluşunun anısına dualarımızı işit ve dileklerimizin gerçekleşmesini sağla. 


(Burada dileğinizi belirtin...)

İsa Mesih’in Anası Lekesiz Var olan ey Meryem, dünyadayken İlahi Oğlun üzerinde var olan etkin bugün de aynı şekilde cennette devam eder. Bizim için dua et ve şayet onun arzusuysa dileğimi yerine getirmesini sağla. Amin.

İlahi...

Dokuzuncu Gün

Ey Evrenin Kralının Anası, insan ırkının en mükemmel üyesi, ‘bizim kusurlu doğamızın tek övüncü’ anamız, aracımız ve arabulucumuz olarak sana sığınırız. Ey Kutsal Meryem, şu anki ihtiyaçlarımızda bize yardım et ve şimdi dile getireceğimiz dileğimizin kabulünün bizlere lütfedilmesini sağla. 


(Burada dileğinizi belirtin...) 

İsa Mesih’in Anası Lekesiz Var olan ey Meryem, dünyadayken İlahi Oğlun üzerinde var olan etkin bugün de aynı şekilde cennette devam eder. Bizim için dua et ve şayet onun arzusuysa dileğimi yerine getirmesini sağla. Amin.Ey Meryem

Günler geçtikçe ararız, hayatımız nedir?
Bize kuvvet ve ümit veren sadece sen Meryem.

Daima ışığını göster, sen.
Bize bu dünyada, ey Meryem.
Daima ışığını göster, sen,
Bize bu dünyada.

Her tarafta kötülük var, kalplerimiz sönük,
Sen yanımıza gelince yeni bir gün doğar.

El ele bugün seninle güçlükleri yensek,
El ele bugün seninle hürriyete varsak.

Bu çiçekleri sunarız, gençliğin simgesi, 

Dualarımıza kulak ver, Annemiz sen Meryem.

Iskenderun - Katolik Kilisesi